Obrażenia broni (Weapon Damage)

Obrażenia broni

Każda umiejętność jest oparta na obrażeniach od broni. W porównaniu do poprzedniej części diablo to duża zmiana ponieważ tam obrażenia od ataków elementarnych nie były uzależnione od obrażeń z broni i były liczone inaczej niż np obrażenia fizyczne.

Całkowite obrażenia to obrażenia od broni zwiększone odpowiednio o dodatkowe współczynniki takie jak podstawowa statystyka dla klasy (np. zręczność dla dh). Obrażenia widziane w okienku każdej broni wyświetlają tzw dps(damage per second) czyli po prostu obrażenia na sekundę. Wyraża się to następującym wzorem:

obrażenia na sekunde = obrażenia broni x liczba ataków na sekundę

Aby obliczyć jak duże obrażenia zada jedno uderzenie w cel po uwzględnieniu wszystkich współczynników należy posłużyć wzorem:

Całkowite obrażenia na 1 hit = (podstawowe obrażenia od broni x obrażenia od umiejętności) x (1 + podstawowy atrybut/100) x (1 + pierwszy bonus do obrażeń) x (1 + drugi bonus do obrażeń itd) x ( 1 + dodatkowe zmniejszenie odporności moba)

Przykład 1: Załóżmy że wizard ma różdzkę ktora posiada 33 podstawowe obrażenia od broni. Dodatkowo nasz czarodziej ma 123 inteligencji, co zwiększa jego dmg o 123%,  oraz aktywny pasywny skill Glass Cannon, który dodaje 15% obrażeń. Załóżmy ze odporności moba nie są w żaden sposób dodatkowo zwiększane.

Informacja przy „magicznym pocisku” mówi, że zadaje on 110% obrażeń jako arcane dmg

W efekcie całkowity dmg (obrażenia) od każdego magicznego pocisku wylicza się następująco:

33 × 110% × (1 + 1.23) × 1.15 ≈ 93.091 obrażeń na 1 hit (jedno uderzenie).

Ważne! Wszystkie dodatkowe obrażenia i bonusy do szybkości są automatycznie przeliczane i wyświetlają w podglądzie broni całkowitą wartość. Dotyczy to +x-y damage, +x% damage, i +x% IAS(szybkość ataku). Nie dotyczy to natomiast obrażeń krytycznych oraz atrybutów klasowych. Właśnie dlatego itemy z „+cryt dmg” oraz „+atrybut klasowy”(np inteligencja dla wizarda) mogą mieć dla nas większą wartość!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *